Carbon Free s.r.o. - ESG, CO2 riešenia, uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita a ESG, CO2 riešenia

Carbon Free s.r.o. poskytuje unikátne riešenia a aktivity ESG a CO2 pre všetkých, ktorí majú záujem zanechať našu planétu udržateľnejšiu a zelenšiu.

Uhlíková neutralita a ESG a CO2 riešenia úzko prepojené koncepty, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť a znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Energetický offset

Carbon Free ponúka komplexné riešenia energetického offsetu (energetickej náhrady) pre firmy a verejné inštitúcie, prostredníctvom certifikovaných firiem s vypočítateľnou uhlíkovou stopou svojich dodávok a služieb, tak aby zákazníci „netrpeli“ zvýšením uhlíkovej stopy takýmto offsetom.

Zelený offset

Carbon Free komplexne zabezpečí všetky postupné investične plánované kroky tak, aby vaše investičné náklady boli dlhodobo udržateľné a zároveň, aby boli vaše investície zhodnocované a zároveň evidované v účtovných výkazoch vašej spoločnosti a tak zlepšovali aj ekonomické hodnotenie vašej spoločnosti.

ESG riešenia

Carbon Free poskytuje unikátne riešenia CO2 pre kvalitné ESG reporty tým firmám, ktoré majú záujem zanechať našu planétu udržateľnejšiu a zelenšiu.