ĎAKUJEME VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM NAŠEJ KONFERENCIE ESG S ÚSMEVOM 2024.

Jednotlivé prezentácie si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:

Prezentácie sú duševným vlastníctvom Carbon Free s.r.o. a partnerov ESG – LIVE konferencie a preto ich šírenie bez písomného súhlasu Carbon Free s.r.o. je neoprávnené a zakázané!

Tešíme sa na stretnutie začiatkom roku 2025, kde už máme pre Vás pripravené viaceré novinky a potvrdenie, že spolupráca s Carbon Free s.r.o. je správna cesta k ESG hodnoteniu a CO2 ZERO riešením pre Vašu spoločnosť s úsmevom.