Nadácia Zelené Slovensko

Vplyv Verejných inštitúcií na životné prostredie je dôležitý v rámci obecných, mestských a štátnych pozemkov, na ktorých ľudia trávia voľný čas.

Carbon Free s.r.o. prostredníctvom ESG reportov zlepšuje vzťahy medzi firmami a verejnými inštitúciami prostredníctvom nadácie Zelené Slovensko.

Carbon Free s.r.o. a nadácia Zelené Slovensko vytvára podmienky pre zapojenie miestnych firiem do programu výsadby stromov, parkov a lesoparkov, čo všetci pochopia ako okamžitý prínos k zlepšeniu a kvalite životného prostredia.

Zároveň vytvárame podmienky pre ich „Karbonizáciu“ a tak prostredníctvom našej nadácie dokážeme znižovať uhlíkovú stopu obecných, mestských a štátnych inštitúcií.

Pre firmy z toho vyplývajú benefity, ktoré zlepšujú životné podmienky zamestnancom a zároveň znižujú ich vplyv na lokalite ich pôsobenia. Toto má dopad na ich lepšie ESG skóre, ktoré musia robiť od roku 2024-2026.

Nadácia Zelené Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa špecializuje na zlepšovanie životného prostredia, zalesňovaním a výsadbou stromov, parkov a lesoparkov.

Má bohaté skúsenosti v oblasti výsadby a starostlivosti o stromy, spolupracuje s vysokými a strednými školami, architektmi, urbanistami a vedeckými pracovníkmi v uvedenej oblasti.

Verejné inštitúcie zohrávajú významnú úlohu v spolupráci s MyTrees foundation. Ich úlohou je navrhnúť oblasti, ktoré sú najviac postihnuté činnosťou okolitých firiem a majú dobrý potenciál pro zlepšenie životného prostredia.

Nadácia Zelené Slovensko v rámci Carbon Free s.r.o. služieb v rámci ESG vytvára predpoklady pre investície firiem a aj ich zamestnancov do týchto projektov. Firmy si takto zlepšujú vzťahy so zamestnancami, získavajú verejné uznanie, zlepšenie povedomia

a výrazne si zlepšujú vzťahy s verejnými inštitúciami.

Verejné inštitúcie, obce a mestá v spolupráci s Nadáciou Zelené Slovensko vytvoria plán starostlivosti, aby tieto projekty boli dlhodobo udržateľné a k úžitku všetkých zainteresovaných strán.