ESG audit, reporting, stratégia, výpočet uhlíkovej stopy - obráťte sa na nás!

Komu vzniká povinnosť ESG reportingu

Reportovanie ESG sa od roku 2025 bude dotýkať každej firmy na Slovensku, ktorá bude spĺňať jedno z troch kritérií: bude mať nad 250 zamestnancov, aktíva v hodnote 25 miliónov eur alebo obrat nad 50 miliónov eur. Povinnosť ESG reportingu sa tak dotkne v podstate každej väčšej firmy.

Čo znamená skratka ESG

Skratka ESG znamená Environmental, Social, Governance. V slovenčine to prekladáme ako environmentálne, sociálne a riadiace faktory.

ESG je koncept, ktorý sa používa na hodnotenie toho, ako spoločnosti a organizácie riadia svoje záväzky voči environmentálnym a sociálnym otázkam a ako spravujú svoje vnútorné riadiace procesy.

Tieto faktory sú čoraz dôležitejšie pre investorov, ktorí chcú zodpovedne investovať do spoločností, ktoré nielen generujú zisk, ale tiež pozitívne prispievajú k spoločnosti a životnému prostrediu.

Pomôžeme vám k uhlíkovej neutralite

Naša spoločnosť Carbon Free s.r.o. poskytuje pomoc a služby všetkým, ktorých sa ESG a CO2 problematika dotýka, pre zelenú a udržateľnú budúcnosť nás všetkých.

Spravíme vám ESG audit, spočítame uhlíkovú stopu a vytvoríme pre vás projekt uhlíkovej neutrality. 

Navrhneme komplexný projekt riešenia a ESG stratégiu až po finálne dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Konferencie ESG

ESG-LIVE: Živé konferencie

Organizácie

Energetické riešenia, čistá energia…

ESG riešenia

Komplexné riešenia pre vašu spoločnosť.