ESG audit, reporting, stratégia, výpočet uhlíkovej stopy - obráťte sa na nás!

Čo je
ESG?

Skratka ESG znamená Environmental, Social, Governance. V slovenčine to prekladáme ako environmentálne, sociálne a riadiace faktory.

ESG je koncept, ktorý sa používa na hodnotenie toho, ako spoločnosti a organizácie riadia svoje záväzky voči environmentálnym a sociálnym otázkam a ako spravujú svoje vnútorné riadiace procesy.

Tieto faktory sú čoraz dôležitejšie pre investorov, ktorí chcú zodpovedne investovať do spoločností, ktoré nielen generujú zisk, ale tiež pozitívne prispievajú k spoločnosti a životnému prostrediu.

Komu vzniká povinnosť ESG?

Reportovanie ESG sa od roku 2025 bude dotýkať každej firmy na Slovensku, ktorá bude spĺňať jedno z troch kritérií: bude mať nad 250 zamestnancov, aktíva v hodnote 25 miliónov eur alebo obrat nad 50 miliónov eur. Povinnosť ESG reportingu sa tak dotkne v podstate každej väčšej firmy.

Čo ponúkame ?

AUDIT PRIPRAVENOSTI

Naša GAP analýza, Vám dá pravdivú informáciu o skutočnom stave ESG a rozsahu v ktorom je potrebné jednotlivé procesy zmeniť.

ESG PODPORA

Vzdelávame
zodpovedných manažérov v rámci interného tímu ktorí budú zodpovedať
za získavanie dát.

ESG MANAŽÉR

Naša GAP analýza, Vám dá pravdivú informáciu o skutočnom stave ESG a rozsahu v ktorom je potrebné jednotlivé procesy zmeniť.

VÝROČNÁ SPRÁVA

Naši experti pre vás komplexne spracujú výročnú správu, ktorá zodpovedá právnej regulácii, ale aj prispieva k dôvere partnerov a zákazníkov.

ČO ZÍSKATE SPOLUPRÁCOU S NAMI?

Vďaka našim skúsenosťami v oblasti udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti, etického riadenia a environmentálneho manažmentu môžeme všetky Vaše povinnosti zabezpečiť za Vás.

Konferencie ESG

ESG-LIVE: Živé konferencie

Organizácie

Energetické riešenia, čistá energia…

ESG riešenia

Komplexné riešenia pre vašu spoločnosť.